Dünyayı düşünerek, toprağı yeşertiyoruz...

Doğaya güvenerek ve severek büyüyen dünyanın ihtiyaçlarına yönelik, temiz ve kaliteli gıda üretiyoruz.

Misyon

Nuh’un Sofrası prensip olarak insan sağlığını ön planda tutan, üreticiden halka ve uluslararası dağıtım ağında doğru kanallara ulaşması için hizmet vermeyi ilke edinmiş bir kurumdur.

Vizyon

Uluslararası pazarda ürünlerin doğru dağıtım ağına ulaşmasını sağlayarak, Anadolu’nun tarımdaki üretkenliğini Asya ve Batı pazarına açmada öncü rol oynamayı hedeflemektedir.
Asyanın üretkenliği ve Batı’nın üretim metodolojisini bir araya getirerek yeni ufuklarda modern çağın tarım ve global ticaret yüzü olmak amacıyla yürüyoruz
Sinan Tutuman Founder